რეგისტრაცია

ასევე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ აბსტრაქტები ქვემოთ მითითებულ ელ-ფისტაზე:

silkroad@ibsu.edu.ge

ka_GEGE